woensdag, november 21, 2018

Industrie blij met uitspraak rechter over inperking thuiskopieheffing

Den Haag / Woerden 20 februari 2013 - De gezamenlijke ICT en elektronica branches Nederland ICT en FIAR CE reageren positief op het nieuws dat de rechter heeft bepaald dat importeurs en fabrikanten geen kopieerheffing hoeven af te dragen over leveringen aan zakelijke gebruikers. De rechtszaak, tussen Imation en de Stichting Thuiskopie, heeft duidelijk gemaakt dat Thuiskopie geen recht heeft op heffingen over zakelijk aangeschafte producten.

 

Eerdere jurisprudentie had al duidelijk gemaakt dat op grond van de Auteurswet zakelijke producten buiten de claims van Stichting de Thuiskopie vielen. Maar Stichting de Thuiskopie heeft altijd geëist dat over alle producten een heffing moest worden betaald, en dat zakelijke gebruikers vervolgens de heffing terug konden vragen. Voor het terugvragen van een heffing van vijf euro, wilde Stichting de Thuiskopie vervolgens € 8,50 aan administratieve kosten in rekening brengen. Deze constructie zorgde voor een hoge drempel voor bedrijven, waardoor Thuiskopie een oneigenlijk verkregen heffing kon behouden. De uitspraak van de rechter van vandaag maakt aan deze constructie een einde.

“Een duidelijke winst voor het gezonde verstand”, aldus FIAR CE directeur André Habets. “Het hele heffingensysteem is natuurlijk achterhaald, ondoorzichtig en oneerlijk, maar in ieder geval wordt het systeem zo wel teruggebracht tot de proporties waar het volgens de wet voor bedoeld is.” Ook Nederland ICT is tevreden over de rechtelijke uitspraak. Sylvia Roelofs: “We zijn blij dat de rechter een eerste streep in het zand heeft getrokken tegen de veel te brede interpretatie van de heffingen. Maar er is nog steeds onduidelijkheid over de nieuwe heffingen. Welke producten wel en welke niet? Stichting de Thuiskopie wil een heffing op alle smartphones. Ook als ze alleen zakelijk gebruikt worden. Onterecht en in strijd met de geest van de wet. Dat is onacceptabel FIAR CE en Nederland ICT willen dat het systeem, dat het bedrijfsleven vele miljoenen meer aan extra lasten oplevert dan het uiteindelijk aan heffingen opbrengt, wordt omgezet naar een systeem zoals dat momenteel al in Spanje en Noorwegen wordt gebruikt. Daar worden de heffingen uit de algemene middelen betaald, vergelijkbaar zoals nu ook met het kijk en luistergeld al gebeurt.

Nederland ICT en FIAR CE gaan er vanuit dat deze uitspraak gevolgen heeft voor de praktische uitwerking van de regeling en wordt meegewogen in de besluitvorming over het al dan niet verlengen of aanpassen van de heffing.