woensdag, november 21, 2018

Overgangsregeling Thuiskopie 2014 – 2015 voor contractanten

Per 1 januari 2015 dalen de tarieven met 30% en wordt een nieuw tarief geïntroduceerd voor de e-reader. Ook wordt er geen onderscheid meer gemaakt in de opslagcapaciteit van voorwerpen; er geldt dus één tarief per voorwerp.

Klik hier voor meer informatie.