woensdag, november 21, 2018

Wat is de meerwaarde van de STOBI?


Er zijn minstens zeven redenen om voor STOBI deelname te kiezen:


STOBI is hét netwerk voor storage media bedrijven in Nederland.
STOBI vertegenwoordigt de belangen van haar deelnemers richting politiek, overlegorganen en collectieve beheersorganisaties.
STOBI is gespecialiseerd in de heffingsproblematiek van het thuiskopiestelsel.
STOBI voert een effectieve lobby. Zo is STOBI geregeld in overleg met de Ministeries van Justitie en Economische Zaken, politici in Den Haag en in Brussel en met auteursrechtorganisaties en overlegorganen.
STOBI heeft een wekelijkse nieuwsbrief.
STOBI wil een level playing field en heeft daartoe o.a. een meldpunt tegen ontduiking thuiskopieheffing. STOBI deelname geeft een recht op 5% korting op de thuiskopieheffing voor bepaalde storage media.

ga naar: deelnemer worden