maandag, januari 22, 2018

Standpunt STOBI


Het standpunt van STOBI inzake het huidige Thuiskopiestelsel is:

Onduidelijk:
Omdat er onvoldoende duidelijk criteria ten grondslag liggen aan de heffing. Dit leidt tot rechtsonzekerheid voor betalingsplichtigen en fundamenteel verschil van inzicht tussen betrokken partijen.

Onrechtvaardig:
Vanwege de uitvoeringsvorm d.m.v. een heffing op producten. Dit leidt tot cumulatie van heffingen; een grote mate van omzeiling; concurrentieverstoring.

Oncontroleerbaar:
Omdat de tarieven en producten worden vastgesteld buiten de controle van het parlement; het ontbreken van een efficiënte beroepsmogelijkheid; het gebrek aan controle op en transparantie bij de repartitie. In combinatie met eerder genoemde onduidelijkheid leidt dit bovendien tot rechtsonzekerheid voor potentiële begunstigden.

Dit alles resulteert in:

Omzeiling:
Grootschalige omzeiling van de heffing (over 40-60% van de handel in Nederland wordt geen heffing afgedragen). Dit wordt veroorzaakt omdat een systeem van productheffingen in de praktijk niet langer te handhaven is in een open gemeenschappelijke markt. Dit geldt evenzeer voor de collectie systemen in de overige Europese landen. Met name blijken privé collectie organisaties niet instaat of bereid te zijn 100% collectie te verrichten in een marktsituatie die exponentieel complexer en uitgebreider geworden is. Dit leidt tot grootschalige illegale en parallel handel (via bijvoorbeeld internet), naast het niet claimen bij een groot aantal onbekende partijen.