woensdag, november 21, 2018

Wettelijke regeling


De Auteurswet 1912 kent sinds 1991 een regeling met betrekking tot de zogenaamde Thuiskopie, dat wil zeggen een heffing op blanco beeld- en geluidsdragers. De Auteurswet regelt de rechten van auteurs- rechthebbenden zoals componisten, tekstschrijvers en filmproducenten.

Met de komst van de Wet op de Naburige Rechten op 1 juli 1993 is de thuiskopievergoeding ook van toepassing geworden voor zogenaamde naburige rechthebbenden, uitvoerende kunstenaars (musici, acteurs) en producenten van geluidsdragers.