Wat is Stobi?

De Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers (STOBI) behartigt de belangen van alle partijen (fabrikanten, importeurs, distributeurs en agenten) die geraakt worden door de huidige thuiskopieheffing op blanco informatiedragers.

STOBI verstrekt informatie over (het gebrek aan) werking van het systeem van thuiskopie-vergoedingen;

STOBI onderhandelt namens haar deelnemers met auteursrechthebbenden, vertegenwoordigd door Stichting De Thuiskopie over het heffingenstelsel;

STOBI werkt samen met andere organisaties van bedrijven die te maken hebben met het systeem van productheffingen, zoals FIAR Consumer Electronics, Nederland ICT en Digital Europe.

Bedrijfsleven wil meer transparantie thuiskopieheffing

Persbericht: ’s Hertogenbosch/Woerden, 23 oktober 2013 – De gezamenlijke ICT en elektronica branches Nederland ICT en FIAR CE keken met belangstelling uit naar het nieuwe besluit over de thuiskopieheffing, maar concluderen nu dat de heffing nog steeds niet aan de eisen van deze tijd voldoet. Uiteraard hebben beide organisaties begrip voor de positie van auteurs en componisten en dienen zij een vergoeding te krijgen voor hun werk. Het besluit dat het Kabinet op 23 oktober naar de Kamer heeft gestuurd laat echter geen enkele vooruitgang zien.

Uit het besluit blijkt dat het heffingenstelsel dat maar voor een jaar was ingesteld, eenvoudigweg wordt verlengd met maar liefst twee jaar. Dat betekent dat men tot zeker 2016 vastzit aan zeer hoge administratieve lasten voor bedrijfsleven en winkeliers en onterecht hoge heffingen voor consumenten. De lasten voor het bedrijfsleven bedragen alleen al 50 miljoen euro, een veelvoud van de opbrengst. De kans die het kabinet het afgelopen jaar heeft gehad om te kijken naar alternatieven óf om een transparante thuiskopieheffing in te voeren is niet opgepakt. De thuiskopieheffing is niet zichtbaar, en de consument betaalt veel meer dan nodig. De consument moet aan de kassa duidelijk worden gemaakt dat extra betaald moet worden voor eventuele kopieën, maar dat vrijelijk uit elke bron gekopieerd mag worden, want dat is de consequentie van het besluit.

Uit de ervaringen van afgelopen jaar blijkt dat handhaving van het systeem erg ingewikkeld, zo niet onmogelijk is. Het is niet duidelijk voor de consument of wel of niet een heffing is betaald noch waarvoor. Ook bedrijven betalen heffing, terwijl daar in de wet geen grondslag voor bestaat: zij betalen bijvoorbeeld een heffing over smartphones, ook wanneer ze daar geen muziek opzetten, maar deze bijvoorbeeld alleen voor werk gebruiken. Dit terwijl de wet er van uit gaat dat alleen betaald moet worden voor telefoons voor privé gebruik. Consumenten maken bovendien steeds meer mensen gebruik van legale alternatieve verdienmodellen, zoals Spotify en iTunes, waarvoor al auteursrechten worden betaald. Als er dan ook nog op apparaten een heffing wordt geïnd, betaalt de consument twee keer.

Precies zoals gevreesd wordt de heffing nu voor twee jaar verlengd. Tegelijkertijd wordt er een heffing op cloud diensten voorbereid. De auteursrechtenheffingen breiden uit, terwijl het kopieren afneemt ten gunste van legale alternatieven. De consument en innovatieve bedrijven worden zo gestraft voor het genereren van steeds meer inkomsten voor artiesten uit digitale bron.

FIAR CE en Nederland ICT roepen de politiek daarom op om zo spoedig mogelijk het bestaande heffingensysteem te heroverwegen en alternatieven te gaan overwegen. Habets, directeur van FIAR CE: “Het systeem van heffingen schiet op alle fronten tekort. We moeten de bestaande legale modellen meer kans geven en de voortdurende steun aan illegale bronnen van auteursrechtelijk beschermd werk uit de markt drukken.”