Wat is Stobi?

De Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers (STOBI) behartigt de belangen van alle partijen (fabrikanten, importeurs, distributeurs en agenten) die geraakt worden door de huidige thuiskopieheffing op blanco informatiedragers.

STOBI verstrekt informatie over (het gebrek aan) werking van het systeem van thuiskopie-vergoedingen;

STOBI onderhandelt namens haar deelnemers met auteursrechthebbenden, vertegenwoordigd door Stichting De Thuiskopie over het heffingenstelsel;

STOBI werkt samen met andere organisaties van bedrijven die te maken hebben met het systeem van productheffingen, zoals FIAR Consumer Electronics, Nederland ICT en Digital Europe.

Verzet tegen onuitvoerbare thuiskopieheffing groeit

Woerden, 24 januari 2014 – De gezamenlijke ICT en elektronica branches Nederland hebben met instemming kennis genomen van het blog van de CEO van Vodafone getiteld ‘het drama dat thuiskopieheffing heet’. FIAR CE en Nederland ICT hebben de onuitvoerbaarheid en intransparantie van het heffingensysteem voor industrie en consument veelvuldig aan de kaak gesteld bij publiek en politiek. Zij herkennen zich in de noodkreet vanuit het bedrijfsleven. De technologiesectoren pleiten dan ook voor een afschaffing van de heffingen. In de tussentijd moet een zichtbare heffing aan de kassa in ieder geval de transparantie vergroten.

Rob Shuter, ceo van Vodafone Nederland, benoemt in zijn blog de problemen bij uitvoering van de huidige regeling waar telecom providers sinds 2013 ook onder vallen. Zo bestaat er onduidelijkheid over de hoogte van de heffing die gebaseerd wordt op de schade die rechthebbenden lijden. De stichting Thuiskopie eist daarnaast dat ook een heffing voor zakelijke smartphones wordt betaald, terwijl zakelijk gebruik is uitgesloten van privehéffingen. FIAR CE en Nederland ICT waarschuwden al eerder voor deze problemen. André Habets, directeur van FIAR CE. “Uit de ervaringen van afgelopen jaar blijkt dat handhaving van het systeem erg ingewikkeld, zo niet onmogelijk is. Het is niet duidelijk voor de consument of wel of niet een heffing is betaald en waar deze heffing aan ten goede komt. Ook bedrijven betalen de heffing, terwijl daar in de wet geen grondslag voor bestaat. Precies om deze reden lopen er momenteel een aantal rechtszaken tegen de staat.”

De gezamenlijke ICT en elektronica branches Nederland pleiten daarom voor meer transparantie. Dit kan door het bedrag dat aan heffing betaald wordt inzichtelijk te maken bij de aankoop: op de bon. Als de schade voor rechthebbenden door de rechter definitief wordt vastgesteld, maakt dit de terugvordering van teveel betaalde heffing aan consumenten en de uitkering aan rechthebbenden een stuk eenvoudiger.

Onlangs is de thuiskopieheffing voor twee jaar verlengd door staatssecretaris Teeven. Bij deze verlenging is door de staatssecretaris op het gebied van transparantie en zichtbaarheid helemaal niets gedaan. FIAR CE en Nederland ICT roepen de staatssecretaris op de regeling aan te passen zodat een zichtbare heffing mogelijk wordt. Daarnaast moet gezamenlijk gewerkt worden aan nieuwe modellen waarbij de thuiskopieheffing na 2015 kan worden afgeschaft.