Wat is Stobi?

De Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers (STOBI) behartigt de belangen van alle partijen (fabrikanten, importeurs, distributeurs en agenten) die geraakt worden door de huidige thuiskopieheffing op blanco informatiedragers.

STOBI verstrekt informatie over (het gebrek aan) werking van het systeem van thuiskopie-vergoedingen;

STOBI onderhandelt namens haar deelnemers met auteursrechthebbenden, vertegenwoordigd door Stichting De Thuiskopie over het heffingenstelsel;

STOBI werkt samen met andere organisaties van bedrijven die te maken hebben met het systeem van productheffingen.

Wat is de Thuiskopieregeling?

Volgens de Auteurswet mogen consumenten voor eigen oefening, studie of gebruik een kopie maken van auteursrechtelijke werken. Auteursrechtelijke werken zijn bijvoorbeeld Hollywoodfilms en popsongs. Dezelfde Auteurswet bepaalt dat voor het kopiëren op blanco dragers, zoals blanco ofwel lege DVD’s, een vergoeding afgedragen moet worden. Deze vergoeding hoeft per drager maar één keer betaald te worden en wel door de fabrikant of importeur van die drager.

De Stichting de Thuiskopie is door het Ministerie van Justitie aangewezen om deze vergoedingen bij fabrikanten en importeurs te incasseren en naar de rechthebbenden bijvoorbeeld artiesten en filmstudio’s door te sluizen. Op deze manier biedt de thuiskopievergoeding een redelijke compensatie voor inkomsten, die bijvoorbeeld de genoemde artiesten en filmstudio’s anders zouden mislopen.