Wat is Stobi?

De Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers (STOBI) behartigt de belangen van alle partijen (fabrikanten, importeurs, distributeurs en agenten) die geraakt worden door de huidige thuiskopieheffing op blanco informatiedragers.

STOBI verstrekt informatie over (het gebrek aan) werking van het systeem van thuiskopie-vergoedingen;

STOBI onderhandelt namens haar deelnemers met auteursrechthebbenden, vertegenwoordigd door Stichting De Thuiskopie over het heffingenstelsel;

STOBI werkt samen met andere organisaties van bedrijven die te maken hebben met het systeem van productheffingen, zoals FIAR Consumer Electronics, Nederland ICT en Digital Europe.

Hoe gaat het bepalen van tarieven in zijn werk?

De SONT bestaat uit vertegenwoordigers van aan de ene kant de producenten en distributeurs, en aan de andere kant de rechthebbenden. Tot oktober 2006 was STOBI de enige vertegenwoordiger van de zogenaamde betalingsplichtigen. STOBI (Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers) vertegenwoordigt in Nederland de belangen van meer dan 90% van deze industrie, zijnde de groothandel bestaande uit producenten, importeurs en distributeurs. Onder druk van het systeem zijn de producenten van consumenten elektronica (FIAR CE) daarna toegetreden tot het bestuur van SONT.

Aan de overkant van de tafel zitten de rechthebbenden onder aanvoering van Stichting De Thuiskopie, de door de Minister aangewezen incasso-organisatie. Naast Stichting De Thuiskopie zitten onder andere ook de NVPI, Buma Stemra en Stichting Norma aan tafel. De SONT wordt voorgezeten door een door de Minister van Justitie aangestelde onafhankelijke voorzitter (h.t. Marco Pastors), die zich kan laten bijstaan door een adviseur (h.t Gerrit Jan Wolffensperger).

Sinds de installatie van SONT, in 1991 is er eigenlijk nooit sprake geweest van een door beide partijen gedragen onderhandelingsresultaat. Omdat Rechthebbenden en Betalingsplichtigen het nooit eens konden worden over een tarief neemt feitelijk de voorzitter een besluit over het naar zijn inschatting redelijke tarief. Tegen een dergelijke eenzijdige beslissing is geen beroep mogelijk en alleen een gang naar de rechter kan soelaas bieden.

Dit heeft erin geresulteerd dat STOBI in 2005 een kort geding heeft aangespannen tegen SONT en de Thuiskopie. Hierdoor is het stelsel door middel van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) tot eind 2008 bevroren. Deze bevriezing is later door de minister verlengd tot 1 januari 2013. Dat wil zeggen dat de tarieven tot die tijd niet gewijgid kunnen worden het stelsel niet verder kan worden uitgebreid over andere nieuwe productgroepen (zoals MP3 recorders, hard dosk recorder, settop boxen met hardisk smart phones, tablet pc’s, latops en desktop PC’s).