Wat is Stobi?

De Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers (STOBI) behartigt de belangen van alle partijen (fabrikanten, importeurs, distributeurs en agenten) die geraakt worden door de huidige thuiskopieheffing op blanco informatiedragers.

STOBI verstrekt informatie over (het gebrek aan) werking van het systeem van thuiskopie-vergoedingen;

STOBI onderhandelt namens haar deelnemers met auteursrechthebbenden, vertegenwoordigd door Stichting De Thuiskopie over het heffingenstelsel;

STOBI werkt samen met andere organisaties van bedrijven die te maken hebben met het systeem van productheffingen, zoals FIAR Consumer Electronics, Nederland ICT en Digital Europe.

Productheffing

Volgens de Auteurswet moet voor het kopiëren op blanco dragers, zoals blanco ofwel lege DVD’s, een vergoeding afgedragen moet worden.

Tot 1 januari 2013 gelden de volgende tarieven: 

Informatiedrager  Tarief 
 Data cd-r/rw:  € 0,14 per disk
 Blanco dvd-r/rw:  € 0,60 per 4,7 gigabyte*
 Blanco dvd+r/rw:  € 0,40 per 4,7 gigabyte*
Audio cd-r/rw:  € 0,42 per uur (€ 0,52 per  74  minuten)
 HI MD:  € 1,10 per drager
 Blanco dvd-RAM: vrijgesteld
 Video analoog (videobanden):  € 0,33 per uur
 Audio analoog (cassettebandjes):  € 0,23 per uur
 MiniDisc:  € 0,32 per uur

*= voor blanco dvd’s van het type -r/rw resp. +r/rw met een kleinere/grotere opslagcapaciteit dan 4,7 gigabyte geldt een proportionele vergoeding. 
Voor een actuele stand van de lijst van deze dragers of voor een overzicht van vrijgestelde dragers (onder andere wanneer sprake is van professioneel gebruik) verwijzen wij u naar: www.thuiskopie.nl.

Opbouw van het tarief
Het tarief wordt soms uitgedrukt in centen per minuut, dan weer per drager of gigabyte. Dit is historisch te verklaren aangezien de thuiskopieheffing aanvankelijk alleen betrekking had op audiocassettes en videobanden. De heffing werd destijds gebaseerd op de opnamecapaciteit van deze media. Een cassettebandje van 30 minuten kreeg dus een lagere heffing dan een bandje met een capaciteit van 60 minuten. Ook werd er aan de hand van het Veldkamponderzoek een aftrek verricht voor de mate waarin consumenten een bandje gebruikten voor eigen werk of de tape niet gebruikten (niet volledig benutten).In het analoge tijdperk waarover we het hier hebben was dit een acceptabele werkwijze, mede omdat de markt besloten was en de producenten niet hoefden te concurreren met aanbieders uit het buitenland die hun producten aanboden zonder heffing.