Wat is Stobi?

De Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers (STOBI) behartigt de belangen van alle partijen (fabrikanten, importeurs, distributeurs en agenten) die geraakt worden door de huidige thuiskopieheffing op blanco informatiedragers.

STOBI verstrekt informatie over (het gebrek aan) werking van het systeem van thuiskopie-vergoedingen;

STOBI onderhandelt namens haar deelnemers met auteursrechthebbenden, vertegenwoordigd door Stichting De Thuiskopie over het heffingenstelsel;

STOBI werkt samen met andere organisaties van bedrijven die te maken hebben met het systeem van productheffingen.

Standpunt STOBI

Het standpunt van STOBI inzake het huidige Thuiskopiestelsel is:

Onduidelijk:

Omdat er onvoldoende duidelijk criteria ten grondslag liggen aan de heffing. Dit leidt tot rechtsonzekerheid voor betalingsplichtigen en fundamenteel verschil van inzicht tussen betrokken partijen.

Onrechtvaardig:

Vanwege de uitvoeringsvorm d.m.v. een heffing op producten. Dit leidt tot cumulatie van heffingen; een grote mate van omzeiling; concurrentieverstoring.

Oncontroleerbaar:

Omdat de tarieven en producten worden vastgesteld buiten de controle van het parlement; het ontbreken van een efficiënte beroepsmogelijkheid; het gebrek aan controle op en transparantie bij de repartitie. In combinatie met eerder genoemde onduidelijkheid leidt dit bovendien tot rechtsonzekerheid voor potentiële begunstigden.