Wat is Stobi?

De Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers (STOBI) behartigt de belangen van alle partijen (fabrikanten, importeurs, distributeurs en agenten) die geraakt worden door de huidige thuiskopieheffing op blanco informatiedragers.

STOBI verstrekt informatie over (het gebrek aan) werking van het systeem van thuiskopie-vergoedingen;

STOBI onderhandelt namens haar deelnemers met auteursrechthebbenden, vertegenwoordigd door Stichting De Thuiskopie over het heffingenstelsel;

STOBI werkt samen met andere organisaties van bedrijven die te maken hebben met het systeem van productheffingen.

Colofon

De Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers (STOBI) behartigt de belangen van de fabrikanten en importeurs van blanco informatiedragers.

Contact
Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers (STOBI)
Curieweg 15
2408 BZ Alphen aan den Rijn
Tel: +31 (0) 172 63 66 66
Email: info@stobi.nl

KVK:
STOBI is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27180890.

Eigendomsrechten:
De intellectuele eigendomsrechten van de informatie en materialen op deze website berusten bij STOBI of bij haar deelnemers, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Het is niet toegestaan enig gedeelte van deze website te verveelvoudigen, te bewerken of openbaar te maken, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STOBI.