Wat is Stobi?

De Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers (STOBI) behartigt de belangen van alle partijen (fabrikanten, importeurs, distributeurs en agenten) die geraakt worden door de huidige thuiskopieheffing op blanco informatiedragers.

STOBI verstrekt informatie over (het gebrek aan) werking van het systeem van thuiskopie-vergoedingen;

STOBI onderhandelt namens haar deelnemers met auteursrechthebbenden, vertegenwoordigd door Stichting De Thuiskopie over het heffingenstelsel;

STOBI werkt samen met andere organisaties van bedrijven die te maken hebben met het systeem van productheffingen.

Wat is de meerwaarde van de STOBI?

Er zijn minstens vijf redenen om voor STOBI deelname te kiezen:

  1. STOBI is hét netwerk voor storage media bedrijven in Nederland.
  2. STOBI vertegenwoordigt de belangen van haar deelnemers richting politiek, overlegorganen en collectieve beheersorganisaties.
  3. STOBI is gespecialiseerd in de heffingsproblematiek van het thuiskopiestelsel.
  4. STOBI voert een effectieve lobby. Zo is STOBI geregeld in overleg met de Ministeries van Justitie en Economische Zaken, politici in Den Haag en in Brussel en met auteursrechtorganisaties en overlegorganen.
  5. STOBI wil een level playing field en heeft daartoe o.a. een meldpunt tegen ontduiking thuiskopieheffing.