Wat is Stobi?

De Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers (STOBI) behartigt de belangen van alle partijen (fabrikanten, importeurs, distributeurs en agenten) die geraakt worden door de huidige thuiskopieheffing op blanco informatiedragers.

STOBI verstrekt informatie over (het gebrek aan) werking van het systeem van thuiskopie-vergoedingen;

STOBI onderhandelt namens haar deelnemers met auteursrechthebbenden, vertegenwoordigd door Stichting De Thuiskopie over het heffingenstelsel;

STOBI werkt samen met andere organisaties van bedrijven die te maken hebben met het systeem van productheffingen.

Wat is de Thuiskopieheffing?

De Nederlandse Auteurswet is een “vertaling” naar Nederlands recht van de Europese wetgeving. In deze wetgeving wordt omschreven welke bescherming auteurs en uitvoerenden genieten en welke rechten zij kunnen uitoefenen. Ook wordt omschreven wat gebruikers kunnen doen met auteursrechterlijke werken. Het gaat daarbij met name om het recht om een thuiskopie te maken, mits daartegenover een vergoeding staat.

Volgens de Auteurswet mogen consumenten voor eigen oefening, studie of gebruik een kopie maken van auteursrechtelijke werken. Auteursrechtelijke werken zijn bijvoorbeeld Hollywoodfilms en popsongs. Dezelfde Auteurswet bepaalt dat voor het kopiëren op blanco dragers, zoals PCs, laptops, (refurbished) smartphones en USB-sticks een vergoeding afgedragen moet worden door de fabrikant of importeur van die drager.

Om te voorkomen dat elke rechthebbende zelf die vergoeding moet gaan incasseren is er een enkele organisatie aangewezen om de incasso van de vergoedingen te verzorgen. Stichting de Thuiskopie is door het Ministerie van Justitie aangewezen om deze vergoedingen bij fabrikanten en importeurs te incasseren en deze vervolgens onder de rechthebbenden bijvoorbeeld artiesten en filmstudio’sdoor te verdelen. Op deze manier biedt de thuiskopievergoeding een redelijke compensatie voor inkomsten, die bijvoorbeeld de genoemde artiesten en filmstudio’s anders zouden mislopen.