Wat is Stobi?

De Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers (STOBI) behartigt de belangen van alle partijen (fabrikanten, importeurs, distributeurs en agenten) die geraakt worden door de huidige thuiskopieheffing op blanco informatiedragers.

STOBI verstrekt informatie over (het gebrek aan) werking van het systeem van thuiskopie-vergoedingen;

STOBI onderhandelt namens haar deelnemers met auteursrechthebbenden, vertegenwoordigd door Stichting De Thuiskopie over het heffingenstelsel;

STOBI werkt samen met andere organisaties van bedrijven die te maken hebben met het systeem van productheffingen.

Betrokken partijen

SONT

Bij wet is er een overlegorgaan vastgesteld waarin Rechthebbenden (auteurs en uitvoerenden) en Betalingsplichtigen (fabrikanten en importeurs) in overleg de voorwerpen bepalen waarop een heffing zou moeten worden toegepast en welke hoogte deze heffing zou moeten hebben. DIt overlegorgaan, Stichting Onderhandeling Thuiskopievergoeding (SONT), heeft een bestuur dat is samengesteld uit drie partijen: vertegenwoordigers van Betalingsplichtigen (o.a. de NVPI, Buma Stemra en Stichting Norma, vertegenwoordigd door Stichting De Thuiskopie), Rechthebbenden (vertegenwoordigd door STOBI, FIAR, NL Connect, NLDigital en TechniekNL en een onafhankdelijk voorzitter. Deze voorzitter is benoemd door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

STOBI

De STOBI behartigt de belangen van fabrikanten, importeurs en agenten van blanco informatiedragers in de onderhandelingen over de hoogte van de thuiskopievergoeding.

FIAR CE

FIAR Consumer Electronics vertegenwoordigt de belangen van producten en importeurs van consumenten elektronica.

NL Digital

NL Digital vertegenwoordigd een dwarsdoornsnede van de Nederlandse digitale sector.

Stichting de Thuiskopie

De Stichting de Thuiskopie is door het Ministerie van Justitie aangewezen om deze vergoedingen bij fabrikanten en importeurs te incasseren en deze vervolgens onder de rechthebbenden (bijvoorbeeld artiesten en filmstudio’s) te verdelen.

NL Connect

NL Connect is de branchevereniging van de breedbandindustrie.

Techniek NL

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel.