Wat is Stobi?

De Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers (STOBI) behartigt de belangen van alle partijen (fabrikanten, importeurs, distributeurs en agenten) die geraakt worden door de huidige thuiskopieheffing op blanco informatiedragers.

STOBI verstrekt informatie over (het gebrek aan) werking van het systeem van thuiskopie-vergoedingen;

STOBI onderhandelt namens haar deelnemers met auteursrechthebbenden, vertegenwoordigd door Stichting De Thuiskopie over het heffingenstelsel;

STOBI werkt samen met andere organisaties van bedrijven die te maken hebben met het systeem van productheffingen, zoals FIAR Consumer Electronics, Nederland ICT en Digital Europe.

Betrokken partijen

SONT
Bij wet is er een overlegorgaan vastgesteld waarin Rechthebbenden (auteurs en uitvoerenden) en Betalingsplichtigen (fabrikanten en importeurs) in overleg de voorwerpen bepalen waarop een heffing zou moeten worden toegepast en welke hoogte deze heffing zou moeten hebben. DIt overlegorgaan, Stichting Onderhandeling Thuiskopievergoeding (SONT), heeft een bestuur dat is samengesteld uit drie partijen: vertegenwoordigers van Betalingsplichtigen (o.a. de NVPI, Buma Stemra en Stichting Norma, vertegenwoordigd door Stichting De Thuiskopie), Rechthebbenden (vertegenwoordigd door STOBI en FIAR CE) en een onafhankdelijk voorzitter. Deze voorzitter is benoemd door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

STOBI
De STOBI behartigt de belangen van fabrikanten, importeurs en agenten van blanco informatiedragers in de onderhandelingen over de hoogte van de thuiskopievergoeding.

FIAR CE
FIAR Consumer Electronics vertegenwoordigt de belangen van producten en importeurs van consumenten elektronica.

ICT Office
ICT Office vertegenwoordigt producten en importeurs van IT en Telecom apparatuur. ICT Office is geen bestuurslid in SONT, maar is wel als toehoorder aanwezig in bestuursvergaderingen.

Stichting de Thuiskopie
De Stichting de Thuiskopie is door het Ministerie van Justitie aangewezen om deze vergoedingen bij fabrikanten en importeurs te incasseren en deze vervolgens onder de rechthebbenden (bijvoorbeeld artiesten en filmstudio’s) te verdelen.