Wat is Stobi?

De Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers (STOBI) behartigt de belangen van alle partijen (fabrikanten, importeurs, distributeurs en agenten) die geraakt worden door de huidige thuiskopieheffing op blanco informatiedragers.

STOBI verstrekt informatie over (het gebrek aan) werking van het systeem van thuiskopie-vergoedingen;

STOBI onderhandelt namens haar deelnemers met auteursrechthebbenden, vertegenwoordigd door Stichting De Thuiskopie over het heffingenstelsel;

STOBI werkt samen met andere organisaties van bedrijven die te maken hebben met het systeem van productheffingen.

Rechten en plichten van fabrikanten en importeurs

U maakt of importeert blanco informatie dragers zoals PCs, laptops, externe HDD, USB-sticks, smartphones etc.

Wat moet u doen?

Dit zijn de regels van Stichting De Thuiskopie:
U moet direct nadat de productie klaar is of direct op het moment van invoer opgave doen aan de Stichting de Thuiskopie van aantallen, typen en speelduur vermeld worden.

Als ik geen opgave doe, wat gebeurt er dan?

U bent als fabrikant of importeur wettelijk verplicht bovengenoemde opgaven te doen.
Wie opzettelijk geen opgave doet of wie in de opgave onvolledige of onjuiste gegevens vermeldt, pleegt een strafbaar feit. Als de Stichting de Thuiskopie merkt dat een dergelijk strafbaar feit is begaan, dan stelt deze alsnog het vergoedingsbedrag vast dat direct moet worden voldaan. De Stichting de Thuiskopie kan in dergelijke gevallen ook tot strafvervolging overgaan. Het is dus veel beter uw zaken meteen goed te regelen door bijvoorbeeld een contract met de Stichting de Thuiskopie te sluiten. Dat kan rechtstreeks tussen uw bedrijf en Stichting De Thuiskopie.

Welke contracten zijn er?

De contracten, die u met de Stichting de Thuiskopie kunt sluiten, bieden belangrijke voordelen ten opzichte van de regeling in de wet. Zo mogen fabrikanten en importeurs, die zo’n contract met de Stichting de Thuiskopie gesloten hebben, met de voornoemde opgaven wachten totdat de blanco dragers feitelijk aan klanten zijn uitgeleverd. Zij hoeven dus nog geen vergoeding te betalen over dragers die, na fabricage of import, bij hen in voorraad blijven. Ook zijn de betalingstermijnen een stuk ruimer.

Vrijstelling voor professioneel gebruik

Er is géén heffing verschuldigd voor blanco dragers:

1) die professioneel gebruikt worden,
2) die aan afnemers in het buitenland verkocht worden.

Uiteraard moet wel aangetoond kunnen worden dat het om professioneel gebruik of export gaat.

Fabrikanten en importeurs, die een contract met de Stichting de Thuiskopie hebben afgesloten, kunnen hun uitleveringen aan professionele gebruikers op een heel eenvoudige manier regelen. Een professionele gebruiker moet daarvoor op verzoek van de fabrikant/importeur een ‘Verklaring van Professioneel Gebruik’ ondertekenen, op basis waarvan de Stichting de Thuiskopie kan besluiten, dat de fabrikant/importeur in kwestie alle blanco dragers vergoedingsvrij aan deze klant kan afleveren.