Wat is Stobi?

De Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers (STOBI) behartigt de belangen van alle partijen (fabrikanten, importeurs, distributeurs en agenten) die geraakt worden door de huidige thuiskopieheffing op blanco informatiedragers.

STOBI verstrekt informatie over (het gebrek aan) werking van het systeem van thuiskopie-vergoedingen;

STOBI onderhandelt namens haar deelnemers met auteursrechthebbenden, vertegenwoordigd door Stichting De Thuiskopie over het heffingenstelsel;

STOBI werkt samen met andere organisaties van bedrijven die te maken hebben met het systeem van productheffingen.

Wettelijke regeling

De Auteurswet 1912 kent sinds 1991 een regeling met betrekking tot de zogenaamde Thuiskopie, dat wil zeggen een heffing op blanco beeld- en geluidsdragers. De Auteurswet regelt de rechten van auteurs- rechthebbenden zoals componisten, tekstschrijvers en filmproducenten.

Met de komst van de Wet op de Naburige Rechten op 1 juli 1993 is de thuiskopievergoeding ook van toepassing geworden voor zogenaamde naburige rechthebbenden, uitvoerende kunstenaars (musici, acteurs) en producenten van geluidsdragers.