Wat is Stobi?

De Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers (STOBI) behartigt de belangen van alle partijen (fabrikanten, importeurs, distributeurs en agenten) die geraakt worden door de huidige thuiskopieheffing op blanco informatiedragers.

STOBI verstrekt informatie over (het gebrek aan) werking van het systeem van thuiskopie-vergoedingen;

STOBI onderhandelt namens haar deelnemers met auteursrechthebbenden, vertegenwoordigd door Stichting De Thuiskopie over het heffingenstelsel;

STOBI werkt samen met andere organisaties van bedrijven die te maken hebben met het systeem van productheffingen, zoals FIAR Consumer Electronics, Nederland ICT en Digital Europe.

Contact
info@stobi.nl

Colofon

De Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers (STOBI) behartigt de belangen van de fabrikanten en importeurs van blanco informatiedragers.

Realisatie
Ontwerp website– Jan Martin Wilschut BNO, Amsterdam Hotsprings
Realisatie website- Silvatica Marketing, ‘s-Hertogenbosch
CMS – Powered by Joomla! 2.5
Webmaster – info@stobi.nl

Pers
Miriam Offermans (Public Matters, moffermans@publicmatters.nl)

Contact
Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers (STOBI)
De Baken 68
5231 HS ´s- Hertogenbosch
Tel: +31 – 73 511 62 07

KVK
STOBI is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27180890.

Eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten van de informatie en materialen op deze website berusten bij STOBI of bij haar deelnemers, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Het is niet toegestaan enig gedeelte van deze website te verveelvoudigen, te bewerken of openbaar te maken, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STOBI.