Wat is Stobi?

De Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers (STOBI) behartigt de belangen van alle partijen (fabrikanten, importeurs, distributeurs en agenten) die geraakt worden door de huidige thuiskopieheffing op blanco informatiedragers.

STOBI verstrekt informatie over (het gebrek aan) werking van het systeem van thuiskopie-vergoedingen;

STOBI onderhandelt namens haar deelnemers met auteursrechthebbenden, vertegenwoordigd door Stichting De Thuiskopie over het heffingenstelsel;

STOBI werkt samen met andere organisaties van bedrijven die te maken hebben met het systeem van productheffingen.

Waarom een STOBI Meldpunt?

De wet ligt verplichtingen op aan producenten en importeurs van blanco (dus niet voorbespeelde) informatiedragers. Die verplichtingen gaan over adminstratieve activiteiten, maar ook over het heffen en afdragen van de thuiskopievergoeding. Door die verplichtingen worden bijvoorbeeld onbespeelde CD’s en DVD’s aanzienlijk, tot wel 100% duurder. Er zijn dan ook bedrijven, die blanco dragers op de markt brengen zonder vergoedingen te heffen of af te dragen om zo de vergoeding in eigen zak te steken of om te kunnen stunten met lage prijzen (nl. zonder de vergoeding). Deze bedrijven brengen daarmee niet alleen schade toe aan de rechthebbenden, die recht hebben op de vergoeding, maar zij belemmeren ook de marktwerking voor de producenten en importeurs, die vergoedingen wel altijd netjes betalen. Zij verliezen bijvoorbeeld marktaandeel of moeten vanwege de ontduiking van de heffing door anderen genoegen nemen met een lagere opbrengst.

Daarom heeft de STOBI dit meldpunt ingericht om deze oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Bij dit meldpunt kan desgewenst anoniem melding worden gedaan van signalen over illegale import van blanco dragers of andere mistoestanden op de markt. Deze informatie wordt vervolgens door de STOBI via Stichting De Thuiskopie doorgeleid naar opsporingsdiensten zoals BREIN.

Aanpak illegale handel in blanco dragers:

Stichting BREIN (Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland) bestrijdt onder andere de illegale handel in blanco dragers. In dit kader zullen controles plaatsvinden op (computer)beurzen en marktplaatsen.

Meldpuntformulier STOBI: klikt u hier om uw melding al of niet anoniem te doen .