woensdag, november 21, 2018

Betrokken partijen

SONT

Bij wet is er een overlegorgaan vastgesteld waarin Rechthebbenden (auteurs en uitvoerenden) en Betalingsplichtigen (fabrikanten en importeurs) in overleg de voorwerpen bepalen waarop een heffing zou moeten worden toegepast en welke hoogte deze heffing zou moeten hebben. DIt overlegorgaan, Stichting Onderhandeling Thuiskopievergoeding (SONT), heeft een bestuur dat is samengesteld uit drie partijen: vertegenwoordigers van Betalingsplichtigen (o.a. de NVPI, Buma Stemra en Stichting Norma, vertegenwoordigd door Stichting De Thuiskopie), Rechthebbenden (vertegenwoordigd door STOBI en FIAR CE) en een onafhankdelijk voorzitter. Deze voorzitter is benoemd door het ministerie van Veiligheid en Justitie. 


STOBI
De STOBI behartigt de belangen van fabrikanten, importeurs en agenten van blanco informatiedragers in de onderhandelingen over de hoogte van de thuiskopievergoeding. 

 

FIAR CE

FIAR Consumer Electronics vertegenwoordigt de belangen van producten en importeurs van consumenten elektronica.

 

ICT Office

ICT Office vertegenwoordigt producten en importeurs van IT en Telecom apparatuur. ICT Office is geen bestuurslid in SONT, maar is wel als toehoorder aanwezig in bestuursvergaderingen. 

 

Stichting de Thuiskopie

De Stichting de Thuiskopie is door het Ministerie van Justitie aangewezen om deze vergoedingen bij fabrikanten en importeurs te incasseren en deze vervolgens onder de rechthebbenden (bijvoorbeeld artiesten en filmstudio's) te verdelen.